WTZ | Warsztat Terapii Zajęciowej

w Rawie Mazowieckiej

Konto bankowe

 

 

JEŚLI CHCESZ POMÓC

Prosimy o wsparcie naszych dzieci i wpłaty na konto: 

Warsztatu Terapii Zajęciowej

     w Rawie Mazowieckiej

     40 9291 0001 0056 6580 2000 0040