WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%

Kadra

Katarzyna Kitlińska – kierownik

Ilona Woźniak – rehabilitant

Marcin Rakowski – psycholog

Kamil Nowakowski – kierowca

Marek Kamiński – kierowca

Agnieszka Machnicka – instruktor

Małgorzata Dębska – instruktor

Katarzyna Leszczuk – instruktor

Sebastian Tomczyk – instruktor

Martyna Kmiecik – instruktor

Tomasz Leszczuk – instruktor

Edyta Nowak – instruktor

Ewa Błaszczyk – instruktor

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content