WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Instruktor: Sebastian Tomczyk

Pracownia gospodarstwa domowego ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: gotowanie, przygotowywanie różnych potraw, korzystanie z różnych przepisów kulinarnych, porcjowanie, wydawanie potraw. Uczestnicy pracowni uczą się wykonywania powtarzalnych czynności, które będzie można wykorzystać w pracy w gastronomii.

Do zadań pracowni należy:

 • przygotowywanie różnego rodzaju dań śniadaniowych, obiadowych, deserów oraz potraw na uroczystości WTZ,
 • posługiwanie się narzędziami i urządzeniami kuchennymi, obsługa sprzętu AGD,
 • poznawanie sklepów i robienie zakupów niezbędnych towarów do przygotowywania posiłków,
 • poznawanie wartości pieniądza poprzez poznawanie cen,
 • poznawanie terminów przydatności do spożycia,
 • poznawanie informacji o danym produkcie poprzez czytanie składów na opakowaniach,
 • nauka estetycznego nakrywania stołu, dobierania odpowiedniej zastawy stołowej,
 • nauka zasad zdrowego żywienia,
 • przygotowywanie pogadanek na tematy żywieniowe dla innych pracowni,
 • przygotowywanie degustacji potraw dla innych uczestników
 • nauka utrzymania czystości i higieny w kuchni oraz wykonywania wszelkich czynności porządkowych

 

Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w  wykonywaniu rękodzieła , doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia realizowane są na podstawie „Indywidualnego programu rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętności oraz możliwości. Instruktor pracowni współpracuje z pozostałymi instruktorami i utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content