WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej > Nasze pracownie > Pracownia Stolarska z elementami majsterkowania

Pracownia Stolarska z elementami majsterkowania

Instruktor: Tomasz Leszczuk

Pracownia stolarska ma na celu rozwój zdolności manualnych, orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania prostych czynności związanych z obróbką drewna.

Do zadań pracowni należy:

  • Poznawanie różnych metod obróbki drewna,
  • Wykonywanie różnego rodzaju przedmiotów użytkowych z drewna i płyty sklejkowej,
  • Wykańczanie przygotowanych produktów poprzez malowanie, lakierowanie, impregnowanie itp.,
  • nauka wykonywania określonych czynności np. wiercenie, struganie, szlifowanie itp..
  • nauka obsługi odpowiedniego doboru narzędzi i materiałów do wyznaczonej pracy,
  • nauka dbania o bezpieczeństwo w pracy, wyrobienie nawyku przewidywania niebezpieczeństwa jakie może zaistnieć podczas używania narzędzi, zwracanie uwagi by nie stwarzać zagrożenia zarówno dla siebie jak i innych osób,
  • przygotowywanie niezbędnych półproduktów dla pozostałych pracowni, zwłaszcza dla pracowni rękodzieła i pracowni plastycznej,
  • wykonywanie drobnych prac naprawczych w siedzibie Warsztatu,
  • nauka pozostawiania miejsca pracy i narzędzi w czystości

 

Uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w  wykonywaniu rękodzieła , doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia realizowane są na podstawie „Indywidualnego programu rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętności oraz możliwości. Instruktor pracowni współpracuje z pozostałymi instruktorami i utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content