WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej > Nasze pracownie > Pracownia życia codziennego, higieny i urody

Pracownia życia codziennego, higieny i urody

Instruktor: Martyna Kmiecik

Pracownia życia codziennego, higieny i urody ma na celu zapewnienie Uczestnikom WTZ przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego codziennego funkcjonowania.

Do zadań pracowni należy:

 • Kształtowanie umiejętności dbania o prawidłową higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny,
 • trening zaradności osobistej i funkcjonowanie w codziennym życiu,
 • rozwijanie umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
 • treningi higieniczne, pielęgnacja swojego ciała, włosów, paznokci,
 • trening celowej aktywności: wizaż, kosmetyka, fryzjerstwo, stylistyka,
 • trening w stosowaniu odpowiednich środków czystości i kosmetyków,
 • trening w dbaniu o czystość ubrań, dobieranie stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku
 • trening samodzielnego prania, prasowania, składania ubrań
 • kształtowanie czynności samoobsługowych oraz modelowanie nawyków prozdrowotnych
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • obsługa urządzeń znajdujących się w pracowni: suszarka, prostownica, żelazko itp.
 • przygotowywanie zajęć edukacyjnych, pogadanek, prezentacji z zakresu higieny i dbania o siebie dla innych Uczestników WTZ
 • przygotowywanie rękodzielniczych produktów użytkowych tj. mydła ekologiczne, kremy, peelingi, ekologiczne środki czystości itp.
 • tworzenie biżuterii i różnych ozdób

Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w  wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia realizowane są na podstawie „Indywidualnego programu rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętności oraz możliwości. Instruktor pracowni współpracuje z pozostałymi instruktorami i utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content