WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej > Nasze pracownie > Pracownia Rękodzieła Artystycznego

Pracownia Rękodzieła Artystycznego

Instruktor: Agnieszka Machnicka

W ramach pracowni rękodzieła artystycznego rozwijana jest sprawność manualna, poruszona zostaje kreatywność, wyobraźnia, wyzwalane są zainteresowania artystyczne. Pracownia ma na celu poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat różnych metod wykonywania prac rękodzielniczych. Pracownia ma charakter zmienny wynikający z kreatywności i pomysłowości instruktora i uczestników.

Pracownia uwzględnia potrzeby i predyspozycje każdego z uczestników. Zadania dobierane są do indywidualnych potrzeb i zdolności uczestnika, tak by wywiązał się z powierzonego zadania.

Do zadań pracowni należy:

  • wykonywanie przedmiotów ozdobnych z zastosowaniem różnych metod artystycznych,
  • przygotowywanie wykonanych przedmiotów na aukcje, wystawy, kiermasze itp.,
  • dbanie o artystyczny wystrój Warsztatu,
  • kształtowanie poczucia estetyki u wszystkich uczestników Warsztatu,
  • nauka wykorzystywania różnych metod i form wykonywania prac artystycznych,
  • poszukiwanie i poznawanie nowych metod i technik, które można wykorzystać do przygotowywania prac,
  • współpraca z pozostałymi pracowniami i angażowanie uczestników z pozostałych pracowni do pomocy w przygotowywaniu okazjonalnych ozdób

Okolicznościowo uczestnicy innych pracowni wspomagają pracownię w  wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia realizowane są na podstawie „Indywidualnego programu rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętności oraz możliwości. Instruktor pracowni współpracuje z pozostałymi instruktorami i utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content