WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%

Pracownia Komputerowo-Multimedialna

Instruktor: Edyta Nowak

Pracownia komputerowo -multimedialna ma na celu zapoznanie Uczestników WTZ z ogromem możliwości edukacyjnych i poznawczych jakie daje komputer i środowisko wirtualne. Zajęcia w pracowni mają na celu rozwój umiejętności związanych z obsługą komputera oraz sprzętu komputerowego, jak również naukę korzystania z programów komputerowych oraz wyszukiwania niezbędnych informacji za pomocą internetu. Uczestnicy podczas zajęć uczą się wykorzystywać środowisko wirtualne do usprawniania życia codziennego i wykorzystywania go podczas przygotowania do zawodu.

Do zadań pracowni należy:

 • aktualizowanie informacji na stronie internetowej,
 • praca z programami edukacyjnymi – w zależności od poziomu rozwoju intelektualnego uczestnika -programy graficzne, poznawanie liter i cyfr, nauka pisania, liczenia itp., obróbka zdjęć
 • praca z programami użytkowymi,
 • sprawdzanie i wysyłanie poczty e-mailowej,
 • projektowanie materiałów reklamowych, ulotek, plakatów,
 • wykonywanie kartek okolicznościowych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
 • praca z aparatem fotograficznym, wykonywanie fotografii z życia codziennego WTZ oraz różnych uroczystości,
 • udział w konkursach fotograficznych,
 • nagrywanie krótkich form filmowych,
 • redagowanie i pisanie krótkich tekstów dotyczących życia Warsztatu,
 • umieszczanie różnych materiałów dotyczących WTZ na profilach społecznościowych,
 • przygotowywanie prezentacji dla innych pracowni,
 • dbanie o reklamę i marketing w środowisku wirtualnym produktów wytwarzanych przez Uczestników Warsztatu

 

Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w  wykonywaniu rękodzieła , doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia realizowane są na podstawie „Indywidualnego programu rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętności oraz możliwości. Instruktor pracowni współpracuje z pozostałymi instruktorami i utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content