WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej > Ogólna > Ogłoszenie o możliwości składania podań o przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach WTZ

Ogłoszenie o możliwości składania podań o przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach WTZ

                                   WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
                                                 w Rawie Mazowieckiej
                     ogłasza możliwość składania podań o przyjęcie do
          uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez naszą placówkę.

 

Procedury i warunki uczestnictwa w WTZ

1. Ukończony 18. rok życia
2. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym z zapisem dotyczącym udziału w terapii zajęciowej
3. Złożenie wniosku o przyjęcie do WTZ osobiście w siedzibie placówki lub e-mailem: wtzrawa@o2.pl
4. Po złożeniu podania – przedstawiciel WTZ telefonicznie umówi na spotkanie z kierownikiem, psychologiem i instruktorem terapii
zajęciowej w celu przeprowadzenia rozmowy i założenia karty kwalifikacyjnej uczestnika (na spotkanie trzeba przynieść
wszystkie dokumenty dotyczące aktualnych orzeczeń, dotychczasowej edukacji, badań psychologicznych, leczenia dotyczącego posiadanej niepełnosprawności, dokument potwierdzający tożsamość)
5. Po spełnieniu wszystkich warunków przyjęcia, wpisanie na listę osób oczekujących do uczestnictwa w WTZ
6. Przyjęcie do uczestnictwa w WTZ na zwalniające się miejsce w kolejności ustalonej na liście osób oczekujących

Wniosek o przyjęcie można pobrać na stronie WTZ https://wtzrawa.pl/ lub w siedzibie placówki Rawa Mazowiecka, ul. Murarska 1 (budynek żłobka miejskiego Tup-Tuś)

Wszelkie aktualne informacje o działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej można znaleźć na naszej stronie internetowej https://wtzrawa.pl

Wniosek do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content