WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%

Wielkanoc

Wielkanoc zawitała do WTZ. Wcześniejsze śniadanie wielkanocne to już nasza wieloletnia tradycja. Przy świątecznym stole składamy sobie życzenia, dzielimy się jajeczkiem i uśmiechem. Spotkania świąteczne to ważny element terapii, integrujący grupę. W tym dniu wszystkim towarzyszy świąteczno – wiosenny nastrój.

W tym  roku przed świętami odbyły się dwa kiermasze wielkanocne. Jeden w Jatkach Miejskich, drugi na Palcu Piłsudskiego. Przygotowanie ich to również element aktywizacji uczestników. Trzeba przyznać, że uczestnicy stanęli na wysokości zadania i pod okiem swoich instruktorów przygotowali przepiękne ozdoby wielkanocne – było w czym wybierać.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content